MEHED KOOS, ELU HOOS!

pühapäev, 2. aprill 2017

Külas käis hr. Arvi Hamburg.

Klubiürituse seekordne külaline oli hr Arvi Hamburg (TTÜ professor), kes on Eestis energeetika valdkonna tunnustatud asjatundja ning ENSV lõpuaastate ja taasiseseisvunud Eesti Vabariigi algusaastate selle valdkonna tipptegija (Energiajärelevalve, Eesti Energia 1986-90; Tööstus- ja energeetikaministeerium. Majandusministeerium 1990-2001). Seejärel on Arvi 10 a. töötanud nõunikuna AS-s Eesti Gaas.   Doktorikraadi kaitses hr Hamburg 2010.a teemal „Energeetika arenguperspektiivide analüüs“, misjärel asus ta tööle Tallinnna Tehnikaülikoolis, algul professori ametikohal, hiljem juba energeetikateaduskonna dekaanina. Praegu (st pärast TTÜ struktuuri ümberkorraldusi) töötab ta samas edasi aga külalisprofessorina.
Ettekande põhipunktid võib kokkuvõtta nii:
Tulevikuprognooside mõjutajateks on: Vene Föderatsiooni käitumine; küberturvalisus; EU võimekus; kliimapoliitika selgus; rahvusvaheliste energiaturgude käitumine.
Rahvastik kasvab, vananeb ja linnastub – see eeldab ka energiamajanduses strateegilisi muudatusi. Samuti oli juttu energiajulgeolekust, kui riigi julgeoleku ühest komponendist.
 Energiamajandus peab tagama tarbijale  tema tarbimiskohas soovitud  koguses, kvaliteedis ja ajahetkel mõistliku hinna ja aktsepteeritud minimaalsete keskkonnamõjudega energiavarustuse.  
Kuna energeetikalased teemakäsitlused pakkusid kuulajatele suurt huvi, siis läks kõnealune kohtumine üle veel vestlusringiks, kus asjaosalised said esinejalt ammendavaid selgitusi nii enda nägemuste kui ka esitatud küsimuste osas.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar